AUDIT SERVICESmgr Bernadeta Kuleta

Biegły Rewident Nr 9325


Zakres usług:  • Badanie sprawozdań finansowych wg standardów polskich oraz międzynarodowych.
  • Weryfikacje i przeglądy sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.
  • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe.
  • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
  • Opracowywanie polityki rachunkowości.
  • Konsultacje z zakresu rachunkowości.
  • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości.
  • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
  • Bieżące foradztwo podatkowe oraz przeglądy podatkowe.


Uprawnienia:Podmiot uprawniony jest do badania sprawozdańfinansowych - nr ewidencyjny na liście Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie - 2996.Biegły Rewident Bernadeta Kuleta - uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewidencyjny w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów - 9325. Podmiot jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki nr 4426/2006 REGON:015899598 NIP: 534-105-42-70Kontakt:


Telefon: 506-031-395
Adres: ul. Mała 16 05-850 Ożarów Mazowiecki
E-mail: bkuleta1@o2.pl
NIP: 534-105-42-70